Join Our Mailing List And Receive 10% Off Your First Order

TERMS AND CONDITIONS

 

I. terms of use

Terms and conditions
The seller TAPIS clothing, textiles, marketing and Trading Ltd – TAPIS and “www.tapistr.com named” the internet site
SITE, ” www.tapistr.com named ” the web site
MEMBER-a member of the site and/or purchase the products that are offered by the vendor " means any person who,
Product/Products refers to products that will be sold by a vendor on the site.

Member, visiting the site and/or using and/or by becoming a member, the conditions for the use of the site read, understood and common decency and manners both of these conditions, and both were bound by these terms, and all applicable regulations, communications, and accepts that he will act in accordance with internet safety.

To enter into force as soon as the seller has been announced on the site, reserves the right to modify these terms at any time. Members continued as a member of the site to the seller after you make changes to these conditions these conditions of use will mean you accept the changes.

MEMBER, and the member that was provided to e-mail and phone (GSM) agrees and represents that the information belongs to them, the law on the regulation of electronic commerce and in accordance with the relevant legislation by the seller in sales, marketing, advertising, information, discounts, promotional, etc. content SMS/text message, sending an e-mail and other commercial electronic messages and other electronic communication tools with this information, and engaged in the delivery of messages to be sent 3. be shared with vendor partners and with people and you expressly consent to receiving commercial electronic messages from and if you decide to give approval in the future, he shall notify the seller this situation.

MEMBER of the seller under the relevant legislation on protection of personal data law and in the eyes of any personal data and shopping information, sales, marketing, advertising, discounts, promotional, informational, communication, and be saved indefinitely for other commercial purposes, storage, use, processing, transfer and expressly consent and shall give approval to be shared with the vendor's business partners.

MEMBERS if their personal information has been processed, the processing purposes, if you have committed in relation to their purpose and are used according to the information, whether domestically or abroad, where the data is transmitted by third parties are to be notified is incomplete or incorrect data to be corrected, in the context of the conditions prescribed in the relevant legislation or the deletion of personal data destruction, modification/deletion/destruction request to be notified of the process where the data is transmitted to third parties, by analyzing the processed data exclusively through automated systems against damage due to unlawful processing of data and the result object has the right to demand the elimination of damages in case of. MEMBER, located on site, the address and phone information of the vendor and/or by using their contact form all the time on these matters can contact with the seller.

MEMBER, the password that was set by himself declares that is she won't share with others in any way. The member's password security, storage, be kept away from the knowledge of third parties, such as the use matters and imperfections due to neglect all the member's and/or losses that may be suffered or incurred by third parties, therefore, the seller, directly or indirectly, any obligations.

The application for membership is made when the determination of the completeness and correctness of the information provided by the member is not under the responsibility of the vendor. Membership information for damages arising due to wrong has no legal obligation to be given to the seller.

With its obligations as a member violates these terms of use acceptance and commitment when the membership is cancelled by the vendor and can be terminated your use of the site, can be prevented in the future to use the site, and/or you could go to the following path or a legal case against accepts that. In this case, the member shall be deemed revoked all the rights that you have obtained through the site. In this manner, the member is not entitled to any compensation or reimbursement from the seller canceled the rights that is accepted.

Membership website performance obligation for the seller or their member identity and some statistical evaluations during may use any format for personal information, and may share with its business partners. The use of this information by the seller to the Member for the aforementioned purposes, and is set forth to be shared with business partners. The seller may be stored on a database and classified them indefinitely.

MEMBER, this is only for personal use, of the site visit, view and to copy the pages of this site, you agree that you have the authority and the right for personal use only.

MEMBER, vendor, and that unless authorized in writing, use the information and content on this site and will not handle any other personal information for any purpose except for the purpose of install will copy it will not will not will not change or in any other way, you agree that you will stay.

MEMBER, vendor, and that unless authorized in writing, to the site disclaims going to be deep. The content on this site is copyright protected and owned by the software vendor. Site legal notice and various credits on pages of the bowl. Text this warning and deletion or removal is strictly prohibited. MEMBER this warning, or delete posts or additional information supplied with this introduction makes no guarantee of a specific result.

ÜYE, SİTE’yi veya içindekileri izlemek veya kopyalamak amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden SATICI’nın açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel prosesler kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. ÜYE, SİTE’nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya yordam kullanmayacağını da kabul ve taahhüt eder. ÜYE, SATICI’nın altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren herhangi bir işlem yapmayacağını da kabul ve taahhüt etmektedir.

ÜYE’nin, SİTE’yi başka bir SİTE’ye bağlanmak amacıyla ya da SİTE’ye içerik veya başka bilgiler yüklemek amacıyla kullanması da dahil, SİTE’yi kullanmasından dolayı üçüncü şahısların maruz kalabileceği zarar ve ziyanları, ileri sürebileceği talepleri, üçüncü şahıslara, bağlı şirketlerine, memur ve temsilcilerine, diğer ortaklarına ve çalışanlarına bu zararları tazmin edeceğini ve onların bu zararlarını gidereceğini ÜYE kabul ve taahhüt etmektedir.

SATICI, SİTE’nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da SİTE’nin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da SİTE’ye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmez. SİTE ve içeriği ‘olduğu gibi’ ve ‘mevcut haliyle’ esasında sunulmaktadır. SATICI, ÜYE’nin SİTE’den yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti edemez. SATICI, SİTE’nin belirli bir amaca uygunluğu ve ticari değerine ilişkin garantiler de dahil her türlü başka aleni veya zımni garantiyi reddeder. SATICI, bunlarla sınırlı kalmaksızın ve fakat, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve ceza-i tazminatlar da dahil olmak üzere, bu SİTE’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz. SATICI, SİTE’nin kullanılmasından beklenebilecek sonuçlar konusunda hiçbir garanti vermez.

Bu sorumluluk sınırlamalarına izin verilmeyen ülkeler hariç, SATICI, bu tip zararların olabileceği kendisine önceden bildirilmiş olsa bile, kâr kaybı da dahil dolaylı, arızi ve özel zararlar veya netice kabilinden doğan zararlar veya cezai tazminatlar için ÜYE’ye karşı hiçbir durumda sorumlu tutulamaz. İş bu koşulların SATICI’nın sorumluluğunu sınırlayan hükümlerinden birinin ilgili mahkeme tarafından ilgili mevzuata aykırı bulunması halinde söz konusu hüküm mevzuata uygun olan ve sorumluluğu en fazla sınırlayan hali ile geçerli sayılacak ve SATICI’nın sorumluluğu buna göre belirlenecektir.

SİTE’ye ait her türlü fikri mülkiyet hakkı (sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler, sayfa düzeni vb) münhasıran SATICI’nın mülkiyetindedir. Sitede sunulan fikri mülkiyetin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması açık ve kesin bir biçimde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykırı olacak ve hukuki ve cezai yaptırıma maruz kalacaktır.

The seller, at any time without notice, may terminate this agreement, in whole or in part may assign. The transfer of the member's contract is null and void .
With all the appreciation and evaluation force majeure or the seller, depending on your own Site to publish reserves the right to change the contents.

ÜYE SİTE’yi kullanmakla, SİTE hakkında veya SİTE ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini ve İstanbul Merkez mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını kabul etmektedir.

MEMBERS on their own behalf through the site may terminate membership that creates. While being a member of the member's termination of membership on that site its own identity, e-mail and phone (GSM), with information passed without shopping, date of Visit, time of Visit information will be deleted. Member, information about the previously created order forms and shopping information shipping tracking termination of membership does not mean destruction of resolution of disputes that may occur between the parties and/or knows how to be presented upon request to governmental authorities are stored accepts.

II. CONDITIONS OF SALE

The seller of the products offered on the site by the member fee after the payment, the seller of the stock status if appropriate, the shipping company committed to in time delivery, courier companies will carry out the delivery to the member and without defect as through undamaged.

SATICI’nın SİTE’de satışa sunduğu ürünleri satın almak için SİTE’ye üye olmak gerekmektedir. ÜYE’nin ödediği bedele ilişkin fatura veya fiş, ürün ile birlikte ÜYE’ye kargo yoluyla gönderilerek tebliğ edilecektir. SATICI, başta 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun kapsamındaki ilgili mevzuat ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri de dahil olmak üzere, bu kanunlar uyarınca çıkarılmış tüm Yönetmeliklere, Tebliğlere ve sair ilgili mevzuata uymakla yükümlü olduğunu, bu mevzuatın satıcıya veya sağlayıcıya yüklediği her türlü borcun ifası ve her türlü ÜYE talebinden dolayı tek sorumlu olduğunu beyan eder.

SEARCH
×